Algemene Voorwaarden

1. Identiteit van de verkoper

Lucky Leash
De maatschappelijke zetel is gevestigd te Eikenstraat 7, 2340 Beerse, België.
Ondernemingsnummer 0750809593
Btw-nummer BE 0750.809.593

 

2. Definities

Lucky Leash wordt aangeduid in deze Algemene Voorwaarden als ‘verkoper’.
Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die via de webshop, mail, Instagram of Facebook een bestelling plaatst wordt aangeduid als ‘koper’.

 

3. De overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand wanneer de koper schriftelijk zijn bestelling plaatst via mail, Instagram of Facebook. Of wanneer de klant zijn bestelling afgerond heeft via de webshop.

Door bij ons een bestelling te plaatsen gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

 

4. Toepassing

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten aangeboden door Lucky Leash en kunnen ten allen tijden op onze website geraadpleegd worden.

Koper en verkoper zijn slechts gebonden door een bestelling nadat deze uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd werd door beide partijen.

Door het plaatsen van uw bestelling gaat u automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden.

Afwijken van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen is tussen de Verkoper en de Koper.

Lucky Leash behoudt het recht om de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 

5. Aanbod en prijs

Lucky Leash biedt handgemaakte producten aan, al dan niet op maat gemaakt. De producten worden volledig naar wens van de klant gemaakt. Deze wensen kunnen door de klant doorgegeven worden via de webshop, mail, Instagram of Facebook.

De prijs van het door de koper samengestelde product wordt vooraf steeds duidelijk meegedeeld. Bij voorgemaakte producten worden de prijzen steeds duidelijk vermeld. Alle prijzen worden uitgedrukt in euro (€) en zijn inclusief btw. Alle prijzen zijn steeds exclusief verzendkosten.

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder bepaalde voorwaarden valt wordt dit uitdrukkelijk vermeld in het aanbod.

De beschrijving van de producten is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling door de koper mogelijk te maken.

Voor vragen kan je ons steeds contacteren via het contactformulier, via mail op info@luckyleash.com of via één van onze social media kanalen (Instagram en Facebook).

De afbeeldingen die u kan raadplegen op onze website en op onze social media (Instagram en Facebook) zijn steeds een zo waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. De afbeeldingen zijn echter steeds indicatief en kunnen licht afwijken van de werkelijkheid zowel in kleur, als in afmetingen of textuur van het materiaal. Lucky Leash is niet verantwoordelijk voor afwijkingen en deze ontbinden de overeenkomst niet.

 

6. Verzending

Onze producten worden verzonden vanuit België via Bpost.

De verzendkosten variëren naargelang de grootte van uw bestelling en het land van levering.

Alle tarieven zijn te raadplegen op onze website bij ‘Verzending & Retournering’

 

7. Levering

De levering van producten gebeurt in de mate van het mogelijke binnen het tijdstip dat in de orderbevestiging is doorgegeven. Alle leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend. Lucky Leash is dan ook niet aansprakelijk voor vertraging van de bezorgdienst.

Vertraging in levering van minder dan 30 dagen kan geen aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in het geval van opzettelijke vertraging.

Is de bestelling niet geleverd binnen de 30 kalenderdagen na betaling, dan heeft de koper het recht de bestelling te annuleren.

De verkoper heeft steeds het recht om een gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van (een deel van) de goederen worden de reeds betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. Indien niet alle producten voorradig zijn, nemen wij contact op met de koper voor afspraken omtrent gedeeltelijke levering en bijhorende verzendkosten.


Lucky Leash kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of diefstal van de verzonden goederen en de daardoor geleden schade. Alle bestellingen worden met uiterste zorg ingepakt, Lucky Leash is niet aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens de verzending.

De koper is verantwoordelijk voor de doorgegeven leveringsadressen. Foutieve leveringsadressen kunnen aanleiding geven tot extra kosten of vertraging van de levering.

Indien de geleverde goederen niet conform zijn met de bestelde goederen neemt de koper contact op met Lucky Leash voor een snelle en gepaste oplossing. Foutief geleverde goederen kunnen uiteraard geretourneerd worden ten laste van Lucky Leash.

 

8. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, eventuele nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht om de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper.

 

9. Betalingstermijn

Indien niet anders overeengekomen dienen de door de koper verschuldigde bedragen overgemaakt te worden binnen de 7 kalenderdagen na het plaatsen van de bestelling of orderbevestiging door Lucky Leash. Bestellingen worden pas als afgerond beschouwd van zodra u de betaling in orde gebracht heeft. Bestellingen worden steeds deze 7 kalenderdagen voorbehouden. Indien de betaling niet tijdig gebeurt behoudt Lucky Leash zich het recht om de bestelling te annuleren. Dit zonder vergoeding voor de koper.

 

10. Aansprakelijkheid

Lucky Leash is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van wangebruik van de producten.

Lucky Leash is niet aansprakelijk voor schade of problemen door gebruik van de producten.

Lucky Leash is niet aansprakelijk voor schade of problemen van bepaalde onderdelen zoals schroeven, ringen, musketons, gespen, enzovoort.

 

11. Klachten

Klachten dienen:
° in geval van niet conforme of foutief geleverde goederen binnen 3 werkdagen na levering ingediend te worden.
° in geval van verborgen gebreken binnen 5 kalenderdagen na ontdekking van het gebrek ingediend te worden.

De verkoper zal ingediende klachten zo snel mogelijk en ten laatste binnen 14 kalenderdagen beantwoorden. Als een klacht een langere verwerkingstijd vraagt zal de verkoper je hier binnen 14 kalenderdagen na het ontvangen van het bericht van op de hoogte stellen.

In geval uw klacht ontvankelijk wordt bevonden, zal het betwiste product gerepareerd, vervangen of terugbetaald worden ten laste van Lucky Leash.

 

12. Retourneren

Volgens de Wet van 21 december 2013 (Wetboek van Economisch Recht) heeft de koper het recht om aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.

In dit geval dienen de producten ongebruikt, in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten teruggestuurd te worden naar Lucky Leash, Eikenstraat 7, 2340 Beerse, België.

Een retourzending wordt enkel geaccepteerd na uitdrukkelijke goedkeuring om het product te retourneren. Retours worden niet meer aanvaard na deze 14 kalenderdagen.

Indien de koper het bedrag reeds betaald heeft zal de verkoper dit bedrag uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de teruggezonden goederen terugbetalen.

Dit geldt niet voor de op maat gemaakte producten. Op maat gemaakte producten kunnen niet retour genomen worden.

 

13. Privacy

Lucky Leash gaat vertrouwelijk om met de privé-gegevens van zijn klanten.

Door de algemene voorwaarden te aanvaarden, staat de koper Lucky Leash uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketing.

De gegevens worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derde partijen. De koper heeft ten alle tijden recht op inzage en aanpassing van zijn persoonsgegevens.

U kan zich eenvoudig verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden. Dit betreffende zend u een mail naar info@luckyleash.com