Privacy Policy

Lucky Leash gaat vertrouwelijk om met de privé-gegevens van zijn klanten.

 

Onze verwerking en bescherming van jouw persoonsgegevens is in overeenstemming met de toepasselijke wetten en regels van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese Vordering 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens die van toepassing is sinds 25 mei 2018.


Door gebruik te maken van deze website geef je ons de toestemming om de door jouw verstrekte informatie en gegevens te gebruiken om producten te verkopen en te leveren, de inhoud van onze website te verbeteren, de website aan uw voorkeuren aan te passen en je informatie te verstrekken.

 

1. Welke gegevens kunnen worden verzameld?

Naam, voornaam

Demografische gegevens: facturatieadres en/of bezorgadres

Contact gegevens: e-mailadressen, telefoonnummers

Aankoopgedrag, voorkeuren en interesses

Apparaatgegevens: IP-adres, type device en besturingssyteem

Gegevens uit logbestanden: muisclicks, geöpende pagina’s, datum en tijd van uw bezoek, bestellingen en retours

 

U kan ons steeds contacteren via ons mailadres info@luckyleash.com om na te gaan welke gegevens van u verwerkt worden en ze eventueel te laten verbeteren of te laten wissen.

 

2. Waarom worden deze gegevens verzameld?

Bovenstaande persoonlijke gegevens worden gebruikt voor het correct kunnen uitvoeren en verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketing.

Indien je niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@luckyleash.com 

Verder dienen wij ook te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Lucky Leash is verplicht een aantal gegevens (tijdelijk) te bewaren in functie van fiscale controles.

 

3. Worden deze gegevens met derden gedeeld?

De gegevens worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derde partijen. De koper heeft ten alle tijden recht op inzage en aanpassing van zijn persoonsgegevens.

Wij verbinden ons er toe enige inbreuk in onze gegevens - dmv hacking, diefstal, ... - meteen te melden aan de nodige autoriteiten, alsook aan jou, de klant.

 

Als je het niet eens bent met de manier waarop wij jouw gegevens verwerken, kan je je wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).